DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Introducere
Jobxion Vakmensen B.V acordă o importanță deosebită gestionării atente a informațiilor sensibile și
confidențiale aparținând vizitatorilor site-ului, candidaților, angajaților și colaboratorilor care desfășoară o
activitate independentă. Din acest motiv, Jobxion Vakmensen B.V. a întocmit această declarație de
confidențialitate. Jobxion Vakmensen B.V gestionează și asigură securitatea datelor cu caracter personal
care i-au fost încredințate cu cea mai mare atenție. Prin această declarație de confidențialitate Jobxion
Vakmensen B.V vă oferă o imagine asupra modului în care Jobxion Vakmensen B.V. gestionează datele
dvs. cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) în
situații obișnuite.
2. Cine suntem
Jobxion Vakmensen B.V. cu sediul social la Kersenboogerd 11 din Tiel.
Jobxion Vakmensen B.V. este operatorul de date în sensul GDPR și, ca atare, gestionează prelucrarea
datelor cu caracter personal și determină scopul și mijloacele de procesare.
Jobxion Vakmensen B.V angajează ocazional alte societăți pentru a efectua servicii pentru aceasta. În astfel
de situații, Jobxion Vakmensen B.V. rămâne responsabilă pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal. Jobxion Vakmensen B.V încheie acorduri contractuale cu aceste societăți în legătură cu
gestionarea datelor dvs. cu caracter personal, astfel încât să vă protejăm confidențialitatea.
3. Informații tehnice
Când vizitați site-ul nostru, colectăm automat informații despre (dispozitivele) vizitatorilor noștri. De exemplu,
informații despre dispozitivul pe care îl utilizați pentru a vizita site-ul web, adresa IP a dispozitivului dvs.,
adresa IP a furnizorului dvs. de servicii Internet, sistemul de operare pe care îl utilizați, data și ora vizitei
dvs., adresa de internet a site-ului web de la care v-ați conectat direct, paginile pe care le vizitați și
informațiile pe care le vedeți pe site, geolocația dvs. și materialele pe care le trimiteți și descărcați de pe site.
Utilizăm aceste informații tehnice pentru a gestiona site-ul web și pentru a îmbunătăți calitatea și eficiența
site-ului nostru.
4. Cookie-urile
Jobxion Vakmensen B.V. folosește cookie-uri și statistici ale site-ului web. Acest lucru ne permite să vedem
cum utilizează utilizatorii site-ul nostru web. În acest mod, putem să personalizăm mai bine site-ul nostru
pentru a se potrivi cu preferințele de utilizator ale vizitatorilor noștri. Cookie-urile sunt mici fragmente de
informații stocate pe computerul dvs. Când vizitați site-ul nostru din nou, aceste mici informații sunt
recunoscute pentru a face vizita dvs. mai simplă. Puteți citi mai multe despre politica noastră privind cookieurile AICI: https://www.jobxion.nl/cookies.
5. Când colectăm date cu caracter personal?
Stocarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este permisă în următoarele cazuri:
• Dacă v-ați dat acordul către Jobxion Vakmensen B.V pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
• Dacă procesarea este necesară pentru îndeplinirea unui acord la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri
la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui acord;
• Dacă prelucrarea este necesară pentru a ne conforma unei obligații legale care revine Jobxion Vakmensen
B.V.;
• Dacă prelucrarea este necesară pentru a vă proteja interesele vitale sau cele ale altora;
• Dacă prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes general sau a unei sarcini în
contextul exercitării autorității publice încredințate Jobxion Vakmensen B.V.;
• Dacă prelucrarea este necesară pentru reprezentarea intereselor legitime ale Jobxion Vakmensen B.V. sau
a unei terțe părți, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile dvs. fundamentale, care
necesită protecția datelor dvs. cu caracter personal, depășesc aceste interese.
6. De ce colectăm date cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal sunt folosite pentru a vă oferi servicii de Resurse Umane în cel mai bun
mod posibil; acestea includ angajarea temporară, detașarea, medierea, salarizarea, administrarea salarizării,
managementul personalului, dezvoltarea personală și capacitatea de obținere a unui loc de muncă,
recrutarea și selecția.
Jobxion Vakmensen B.V utilizează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:
• pentru a efectua o concordanță între oferta și cererea de pe piața muncii;
• pentru a vă informa despre oferte interesante referitoare la produsele și serviciile Jobxion Vakmensen B.V.
și ale terților;
• pentru a înregistra orele lucrate și pentru a le procesa în sistemul nostru de salarizare;
• pentru a fi în măsură să evaluăm adecvarea și disponibilitatea dvs. în legătură cu medierea pentru un loc
de muncă permanent sau temporar sau o delegare, în cazul în care rezultatele testării pot fi utilizate;
• pentru a vă trimite oferte comerciale, buletine informative (newsletter) și acțiuni promoționale care ar putea
fi de interes pentru dvs., doar dacă v-ați înscris (opt-in);
• pentru a demara și a menține o relație de tip angajare sau o relație de personal / mediere cu dvs. și pentru
a realiza documentele necesare în acest scop;
• pentru a ne îndeplini obligațiile de reintegrare și a ne conforma scopului (impus de guvern) de a ajuta
persoanele cu perspective de muncă slabe să găsească locuri de muncă;
• pentru a înregistra o delegare pentru client într-un acord cu clientul și pentru a menține și respecta
contractul cu clientul;
• pentru prelucrarea datelor în beneficiul clienților noștri în contextul screening-ului pre-angajare;
• pentru a promova dezvoltarea personală și capacitatea de angajare, inclusiv formarea, educația și testarea;
• în scopuri de management, inclusiv informații de management, pentru furnizarea către controale interne și
de siguranță a companiei, precum și pentru realizarea auditurilor și controalelor contabile;
• pentru obiective de calitate cum ar fi certificarea;
• pentru solicitare de granturi, subvenții pentru angajator etc.;
• dacă am încheiat cu dvs. o relație de tip angajare sau o relație de personal / mediere, pentru a respecta
legile și reglementările, inclusiv, dar fără a ne limita la identificare, reglementările privind ocuparea forței de
muncă, reglementările fiscale și de securitate socială, combaterea fraudei și legislația sancțiunilor naționale
și internaționale.
7. Care sunt datele dvs. cu caracter personal colectate?
Dacă sunteți solicitant al unui loc de muncă, candidat, angajat detașat temporar, angajat (temporar),
antreprenor independent (persoană fizică autorizată) și / sau contact de afaceri al Jobxion Vakmensen B.V.,
Jobxion Vakmensen B.V. poate prelucra următoarele date cu caracter personal. Aveți obligația de a vă
asigura că datele cu caracter personal pe care le furnizați sunt corecte și actualizate.
Solicitant al unui loc de muncă sau candidat
• Numele și adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date de contact;
• Data nașterii, în scopul campaniilor de marketing orientate;
• Curriculum vitae (CV), informații despre educație, stagii de practică și experiență de lucru;
• Informații privind instruirea în domeniul protecției muncii (SCC) pe care ați urmat-o sau ați obținut-o;
• Alte informații care sunt (pot fi) importante în contextul evaluării adecvării candidatului, cum ar fi referințele
și scrisorile de recomandare și detaliile experienței de muncă;
• Alte materiale pe care le oferiți în mod voluntar pentru a vă prezenta (video, foto);
• Un posibil cod promoțional (nu este obligatoriu) pentru a vă califica pentru un premiu, dacă acest lucru este
valabil;
• Alte date decât cele menționate anterior a căror prelucrare este cerută de lege sau necesară în vederea
aplicării legii.
Angajat detașat temporar, angajat (temporar) și antreprenor independent (persoană fizică autorizată)
Dacă intenționați să lucrați / lucrați / ați lucrat pentru Jobxion Vakmensen B.V. sau clienții săi, Jobxion
Vakmensen B.V. poate procesa următoarele date:
• Numele și adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon (și numărul ICE), numărul contului bancar
(eventual al unei terțe părți, dacă este specificat) și alte date de contact;
• Data nașterii, vârsta, sexul;
• Curriculum vitae (CV), informații despre educație, stagii de practică și experiență de lucru;
• Informații privind instruirea în domeniul protecției muncii (CSC) pe care ați urmat-o sau ați obținut-o singur;
• Informații despre disponibilitate și concediu;
• Cetățenie, CNP și act de identitate (copie a dovezii de identitate) și orice permis de muncă;
• Copie a permisului de conducere dacă o mașină este pusă la dispoziția angajatului de către Jobxion
Vakmensen B.V.
• Copie după cardul de sănătate în cazul în care angajatul are cetățenie străină;
• Alte informații care sunt (pot fi) importante în contextul evaluării adecvării candidatului, cum ar fi referințele
și scrisorile de recomandare și detaliile privind experiența de muncă;
• Alte informații referitoare la înregistrarea personalului, a salariilor și a absenteismului;
• Alte materiale pe care le oferiți voluntar pentru a vă prezenta (video, foto);
• Alte date decât cele menționate mai sus a căror prelucrare este cerută de lege sau necesară în vederea
aplicării legii.
8. Terțe părți
Jobxion Vakmensen BV poate transfera datele dvs. cu caracter personal altor entități ale Jobxion
Vakmensen BV, clienților, subcontractanților săi (de exemplu, procesatori de date) care furnizează servicii
sau realizează proiecte în numele Jobxion Vakmensen BV, furnizori, organisme guvernamentale și alte
relații de afaceri. Și în toate celelalte cazuri în care suntem obligați să facem acest lucru, de exemplu în baza
unei hotărâri judecătorești sau a unui ordin judecătoresc.
Furnizarea datelor cu caracter personal are loc pe baza interesului legitim, a obligațiilor legale și / sau a
executării acordului în conformitate cu scopurile enunțate în “De ce colectăm datele dvs. cu caracter
personal?”.
Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate în afara Olandei. Jobxion Vakmensen B.V. a luat măsurile
necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal transferate sunt protejate în mod adecvat.
9. Drepturile dvs.
Noi acordăm o mare importanță posibilității dumneavoastră de a vă exercita cu ușurință drepturile în ceea ce
privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile
dvs. descrise mai jos, vă rugăm să ne contactați.
Inspectarea și / sau modificarea datelor
Ne puteți contacta în orice moment la privacy@jobxion.nl sau ne puteți contacta la Jobxion Vakmensen BV,
Kersenboogerd 11a 4003 BW Tiel pentru a solicita informații despre categoriile de date pe care le procesăm,
în ce scopuri, din ce sursă provin datele și perioadele de păstrare.
În plus, ne puteți contacta în orice moment pentru a completa, corecta sau elimina datele dvs. În cazul puțin
probabil în care am furnizat date cu caracter personal incorecte referitoare la dvs., vom rectifica acest lucru.
Dacă am modificat datele dvs. cu caracter personal, vă vom informa cu privire la acest lucru.
Limitarea procesării datelor dvs. cu caracter personal
Dacă nu sunteți de acord cu conținutul datelor stocate cu privire la dvs., puteți trimite o cerere de limitare
temporară a procesării datelor dvs. Apoi vom aștepta înainte de a vă distribui datele până când acestea vor
fi, din punctul dvs. de vedere, în ordine din nou. Aveți dreptul să trimiteți o cerere de limitare a procesării în
orice moment la privacy@jobxion.nl sau să ne scrieți la Jobxion Vakmensen B.V., Kersenboogerd 11a 4003
BW, Tiel.
Dacă limităm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă vom informa cu privire la acest lucru.
Dreptul de a transfera date
Puteți solicita să vă oferim datele cu caracter personal pe care le stocăm despre dvs. într-o formă
structurată, standard și care poate fi citită electronic la privacy@jobxion.nl. Sunteți liber să transmiteți aceste
informații unor terțe părți.
Dreptul de a fi uitat
Dacă nu mai doriți să utilizați serviciile noastre, puteți trimite o cerere pentru eliminarea tuturor datelor dvs.
cu caracter personal. Ne puteți cere să ștergeți toate datele dvs. în orice moment la privacy@jobxion.nl sau
scriindu-ne la Jobxion Vakmensen B.V., Kersenboogerd 11a 4003 BW, Tiel.
De asemenea, vă puteți retrage orice consimțământ acordat anterior pentru procesarea datelor dvs. în orice
moment. Vom întrerupe prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care ați acordat permisiunea. Cu
toate acestea, retragerea consimțământului dvs. nu afectează nicio prelucrare care a avut loc deja.
Procedura, perioada de răspuns și costurile
Vom depune toate eforturile pentru a face față cererilor dvs., așa cum se menționează în această secțiune
cât mai curând posibil, adică în cel mult o lună. Suntem obligați să vă verificăm identitatea înainte ca cererile
dvs. să fie rezolvate. Cererile dvs. vor fi soluționate în principiu electronic, cu excepția cazului în care acest
lucru nu este posibil sau dacă solicitați altfel.
În principiu, nu vă vom percepe taxe pentru analiza solicitărilor menționate mai sus, cu excepția cazului în
care solicitările dvs. sunt excesive, vădit nefondate sau dacă solicitați inspectarea mai multor copii.
10. Securitatea
Profesioniștii Jobxion B.V. depun toate eforturile pentru a vă proteja în mod optim datele cu caracter
personal împotriva utilizării neautorizate. Facem acest lucru cu ajutorul măsurilor fizice, administrative,
organizatorice și tehnice. De exemplu: numai persoanele autorizate au acces la date. Dacă și în măsura în
care datele sunt furnizate procesatorilor de date care furnizează servicii sau îndeplinesc sarcini în numele
lor, Jobxion Vakmensen B.V. a convenit cu aceștia că și ei vor proteja în mod optim datele cu caracter
personal.
11. Perioada de stocare
Jobxion Vakmensen B.V. salvează datele cu caracter personal doar atât timp decât este necesar în scopul
procesării și în conformitate cu perioadele de stocare legală.
12. Întrebări, comentarii, reclamații sau scurgere de date (suspectată)
Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la protecția datelor dvs. cu caracter personal de
către Jobxion Vakmensen B.V., nu ezitați să ne contactați prin e-mail la privacy@jobxion.nl sau în scris la
Kersenboogerd 11A 4003 BW, Tiel. De asemenea, puteți contacta departamentul nostru de reclamații la
numărul de telefon 0344-673010.
Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea datelor dvs. cu caracter personal de către Jobxion Vakmensen B.V.,
puteți depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor.
13. Scurgerea datelor
În cazul unei scurgeri de date (suspectată), vă rugăm să raportați acest lucru imediat la privacy@jobxion.nl
sau prin telefon la 0344-673010.
14. Modificări
Jobxion Vakmensen B.V. își rezervă dreptul de a revizui sau modifica această declarație de confidențialitate.
Niciuna dintre prevederile acestei declarații de confidențialitate nu are ca scop stabilirea oricărei obligații sau
a unui acord între Jobxion Vakmensen B.V. și un subiect de date.
15. Alte prevederi
Legislația olandeză se aplică dispozițiilor prezentei declarații de confidențialitate și tuturor disputelor care
decurg din aceasta.

Dorești să primești cele mai recente oferte de locuri de muncă?

Lasă-ți e-mailul